Uvjeti prodaje

Sklapanje i raskid kupoprodajnog ugovora

Ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje navedeni uz podatke o pojedinim proizvodima čine ponudu tvrtke “Designer in pajamas” za sklapanje Ugovora i korisnika kao kupca uz registraciju, potpis narudžbe ili na drugi način utvrđen od strane ovih Uvjeta prihvaća isto, što se smatra sklopljenim Ugovorom između kupca (korisnika) i tvrtke „Designer in pajamas“, prema uvjetima prodaje iz ovih Uvjeta.
Korištenje usluga kupnje na web trgovini www.boo-factory.com dozvoljeno je samo punoljetnim osobama. Korištenje i korištenje od strane djece i maloljetnika nije dopušteno te su roditelji i/ili skrbnici dužni obratiti pažnju, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze proizašle iz takvog korištenja, pri čemu tvrtka “Designer in pajamas” ne odgovara za bilo kakve posljedice takvog korištenja. koristiti.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog artikla ili usluge putem internetske trgovine www.boo-factory.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene tog proizvoda ili usluge. Ugovor se sklapa putem sredstava komunikacije na daljinu (Ugovor o prodaji na daljinu), putem internetske trgovine ili putem elektroničke pošte.


Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu tvrtke “Designer in pajamas” na jedan od sljedećih načina:

odabirom načina plaćanja i dovršetkom narudžbe kao korisnik www.boo-factory.com

Cijene i porezi
Sve cijene su izražene u eurima. Tvrtka “Designer in pajamas” nije odgovorna za bilo kakve moguće dodatne troškove u zemljama primanja robe poput poreza kupaca ili bilo koje vrste drugih lokalnih poreza.
Povrat robe i sredstava

Korisnik (kupac) proizvoda ima pravo na povrat kupljene robe u roku od 14 dana od dana primitka robe bez navođenja razloga. Povratom se smatra da je Ugovor jednostrano raskinut. Izjavu o raskidu Ugovora, Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid Ugovora.
Ipak, željeli bismo da navedete razlog zašto vraćate robu, kako bismo unaprijedili naše poslovanje.
Iznimno, kupac nema pravo jednostrano raskinuti ugovor:

ako roba nije u originalnom pakiranju, ako je roba rabljena, oštećena ili nedostaju dijelovi
ako je izvršena usluga, uz izričitu suglasnost kupca, započela prije isteka roka u kojem kupac ima pravo zahtijevati raskid ugovora
ako je proizvod proizveden prema specifikaciji kupca i/ili proizvodi proizvedeni isključivo za kupca
U slučaju raskida kupac je dužan vratiti proizvod o svom trošku, s tim da proizvod mora biti neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini te u originalnom neoštećenom pakiranju, u suprotnom kupac gubi pravo na raskid ugovora.
Kako biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, faksom ili e-mailom, pri čemu naznačite svoje br. ime, adresu, telefonski broj, broj faksa ili e-mail adresu.
Kupac može proizvod vratiti poštom (dostava) na adresu:

 

“Designer in pajamas” obrt za kreativne usluge, Vidovec 290, HR-10 040 Zagreb, Hrvatska

Preneseni novac će biti vraćen na račun kupca u roku od 14 dana od dana primitka vraćene robe.

Mi ćemo izvršiti povrat vaših primljenih uplata, isključujući troškove dostave.

Povrat će biti obrađen na isti način na koji je izvršeno plaćanje. Nismo odgovorni za bilo kakve dodatne i moguće troškove pružatelja vaše kreditne kartice ili vaše banke.